نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ناحیه یک - حضور معاون سوادآموزی مدیرکل متبوع در دبستان دهم فروردین

ناحیه یک - حضور معاون سوادآموزی مدیرکل متبوع در دبستان دهم فروردین


ناحیه یک - حضور معاون سوادآموزی مدیرکل متبوع در دبستان دهم فروردین

همزمان با برپایی مراسم های متنوع و بازدید گروههای مختلف ازمدارس ناحیه یک یزد، " مرآت امین الرعایا" معاون سوادآموزی مدیر کل آموزش وپرورش استان به همراه تنی چند از همکاران خود با حضور در کلاس های دبستان دخترانه دهم فروردین، ضمن ارج نهادن به خدمات معلمان دلسوز، با اهداء شاخه گل، این هفته بزرگ را به آنان تبریک گفت.