نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامی داشت سی و هشتمین سالروز تشکیل سازمان نهضت سوادآموزی

گرامی داشت سی و هشتمین سالروز تشکیل سازمان نهضت سوادآموزیبه مناسبت سی وهشتمین سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی  جشن باشکوه سوادآموزی درکانون ام ابیها ناحیه دو باحضور جمعی از مسئولین سوادآموزی استان و آموزش وپرورش ناحیه دو برگزارشد. دراین مراسم "ارجمندی مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو و امین الرعایا معاون سواد آموزی ضمن تبریک هفته سواد آموزی از زحمات متولیان امر سواد آموزی تشکر نمودند. همچنین در این مراسم از تعدادی آموزش دهنده فعال تجلیل و شرکت کنند گان  از جشنواره غذای سالم سوادآموزی  بازدید نمودند.