نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

کمیته بهبودکیفیت سوادآموزی ناحیه دو باحضورمعاون سوادآموزی استان یزدبرگزارشد

کمیته بهبودکیفیت سوادآموزی ناحیه دو باحضورمعاون سوادآموزی استان یزدبرگزارشد


کمیته بهبودکیفیت سوادآموزی ناحیه دو باحضورمعاون سوادآموزی استان یزدبرگزارشد

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش ناحیه دو یزد، مرات امین الرعایا معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان یزدضمن گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهراظهار داشت :حرکت پیامبر اسلام درجریان جنگ بدر با اسرا را می توان پایه گذار نهضت سواد آموزی به شمار آورد ودر ادامه این حرکت فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در سال 1358 در خصوص سواد آموزی صادر شدوبخش عظیمی از مردم کشور باسواد شدند.

وی بااشاره به اینکه یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها بحث سوادآموزی است افزود:درکشورما نیز توجه خاص دولت تدبیروامید به بحث سوادآموزی در رسیدن به برنامه پنجم توسعه ستودنی است.

همچنین در ادامه منصور ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو یزد درخصوص گزارش گیری میزان سواد اولیای دانش آموزان از سیستم سناد، تاکید کرد و افزود:امر سواد اموزی نیازمند همکاری جدی آموزش وپرورش بویژه معاونین ناحیه با این اداره را می طلبد.

خدیجه کریمی رئیس اداره سواد آموزی ناحیه دو یزد نیزدرخصوص آمار اولیای بیسواد سخنانی را ایراد نموده و اظهار داشت:طبق بانک اطلاعاتی سواد آموزی 253 نفراز اولیای دانش آموزان این ناحیه ر 132 مدرسه شناسایی شده و نزدیک به 70 درصد از آنها تاکنون تعیین وضعیت شده اند.

در ادامه این نشست نیز در مورد تحت پوشش بردن والدین بی سواد وآموزش آنها تا پایان آبان ماه سال جاری و همکاری جدی مدیران مدارس ، اعضای گروه بهبود کیفیت وچگونگی تکمیل سند پالایش باسوادی مدارس بحث و تبادل نظرشد.        

                                    

                                    

                                    

                                    

**