نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

کشاورزان وعشایر بی سواد و کم سواد استان یزد راهی کلاس های سوادآموزی می شوند

کشاورزان وعشایر بی سواد و کم سواد استان یزد راهی کلاس های سوادآموزی می شوند


کشاورزان وعشایر بی سواد و کم سواد استان یزد راهی کلاس های سوادآموزی می شوند


این مطلب را امین الرعایا معاون سوآد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان پس از نشست مشترک با مدیرکل جهاد کشاورزی  استان اعلام  کرد . در این نشست که در دفتر مدیرکل جهادکشاورزی استان برگزار گردید طرفین به بررسی چالش ها و مشکلات جذب و آموزش کشاورزان و عشایر پرداختند . سجادی پور مدیرکل جهاد کشاورزی استان گفت در این زمینه جهاد کشاورزی آماده هرگونه مساعدت  در ارائه خدمات حمایتی  جهت تشویق این افراد جهت  باسواد شدن می باشد ودر این امر از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

امین الرعایا معاون سوادآموزی   استان نیز ضمن تشکر از سازمان جهاد کشاورزی،  سواد را یکی از مولفه های  اصلی در افزایش بهره وری  بخش کشاورزی ودامپروری دانست و افزود  انشالله بتوانیم  با برنامه ریزی مشترک ومناسب گام مثبتی در جهت با سوادی کامل این قشر از مردم خوب وشریف استان گام برداریم.