نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه های عمومی می توانند در موضوع تحکیم سواد نقش ارزنده ای داشته باشند.

کتابخانه های عمومی می توانند در موضوع تحکیم سواد نقش ارزنده ای داشته باشند.


معاون سوادآموزی استان یزد:

نشست  معاون سوادآموزی  با مدیر کل کتابخانه های عمومی استان یزد برگزار شد . در این نشست معاون  سوادآموزی  استان  ضمن تشکر از اقدامات خوب نهاد کتابخانه های عمومی  استان در موضوع سوادآموزی با  اشاره به تفاهم نامه کشوری سازمان نهضت سوادآموزی و نهاد کتابخانه های عمومی  گفت : کتابخانه های عمومی می توانند در موضوع تحکیم سواد نقش ارزنده ای داشته باشد. و باید در این زمینه گام های برداشته شود.

 مرآت امین الرعایا   با اشاره به آموزش دوره های سوادآموزی وامکان بازگشت به بی سوادی  افزود: می توان با  تجهیز بخش نوسوادان به کتاب های مورد نیاز این قشر ،کمک بزرگی  به آنان در عدم بازگشت به بی سوادی  کرد و معاونت سوادآموزی استان آماده هرگونه همکاری در این زمینه می باشد.

دوست فاطمیها مدیر کل کتابخانه های عمومی استان نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در بحث تجهیز بخش نوسوادان گفت : همزمان با 7 دی ماه سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی مفتخریم که اعلام کنیم در  بیش از 50 درصد کتابخانه های عمومی استان بخش نوسواد راه اندازی گردیده که مورد استقبال خوبی هم قرار گرفته است و انشالله به زودی بخش نوسوادان در سایر کتابخانه ها هم راه اندازی می گردد.و رایگان بودن عضویت و استفاده از کتابخانه های استان برای نوسوادان رایگان می باشد.

دراین جلسه راه کارهای اجرایی سایر مفاد تفاهم نامه مورد بررسی کارشناسان دو حوزه قرار گرفت.