نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

کار سوادآموزی به مراتب سخت تر از آموزش رسمی است و باید در این موضوع مدرسه محوری در اولویت قرار گیرد.

کار سوادآموزی به مراتب سخت تر از آموزش رسمی است و باید در این موضوع مدرسه محوری در اولویت قرار گیرد.


مدیر کل آموزش و پرورش استان :

کار سوادآموزی به مراتب سخت تر از آموزش رسمی است و باید در این موضوع مدرسه محوری  در اولویت قرار گیرد.

اولین نشست گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان با حضور اعضاء برگزارشد . در این نشست مدیر کل آموزش و پرورش استان ضمن تقدیر از فعالیت های انجام شده سوادآموزی در ایام کرونا گفت کار سوادآموزی به مراتب سخت تر از آموزش رسمی است  وباید در این زمینه مدیران مدارس در کنار سوادآموزی باشند و فعالیت ها مدرسه محور باشد.

دکتر دانافر با اشاره جایگاه بسیار خوب استان درفعالیت های سوادآموزی گفت :حفظ این جایگاه بسیار پر اهمیت است و برای  آن  باید ارزیابی  شهرستان وناطق در اولویت قرار گیردواز  شهرستان ، مناطق برتر تقدیر گردد.

مدیرکل اموزش و پرورش استان با اشاره به برون سپاری فعالیت های سوادآموزی استان گفت: وظیفه اصلی در فعالیت های برون سپاری بر عهده موسسات و آموزش دهندگان می باشد و در این زمینه باید با استفاده از آموزش دهندگان توانمند گام برداشت و موسساتی انتخاب گردند که حقوق و بیمه این قشر زحمتکش را به موقع پرداخت نماید تا آن ها بتوانند بدون دغدغه کار آموزش را انجام دهند.

در این جلسه مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان نیز ضمن ارائه گزارش فعالیت های سوادآموزی در زمان کرونا خواستار حمایت بیشتر مدارس در امر سوادآموزی گردید و گفت : بی شک مدیران مدارس می توانند بازوان بسیار ارزشمندی در شناسایی و جذب و اموزش بی سوادان باشند و باید در این زمینه بیشتر برای سواداموزی وقت بگذارند. معاون سوادآموزی استان همچنین گفت : ویروس کرونا تاثیر زیادی در فعالیت های سوادآموزی گذاشت ولی با همت آموزش دهندگان و کارشناسان سواداموزی استان آموزش از طریق فضای مجازی و تهیه در سنامه سواداموزی ادامه پیدا کرد و بسیاری از کلاس ها به مراحل امتحان رسیده اند و کلاس های نیز که نتوانستند آموزش های لازم را ببینند در صورتی که کمتر از 40 درصد آموزش را طی کرده باشند منحل  می شوند