نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

کارشناسان حداکثر تلاش خود را نسبت به ثبت نام و پوشش حداکثری سواد آموزان به کار گیرند.

کارشناسان حداکثر تلاش خود را نسبت به ثبت نام و پوشش حداکثری سواد آموزان به کار گیرند.


مدیر کل استان:

نشست گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مدیرکل آموزش و پرورش استان در نشست گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان گفت: مناطقی که از حداکثر پوشش حجم میانگین استان پایین تر هستند، حداکثر تلاش خود را نسبت ثبت نام و پوشش حداکثری سواد آموزان به کار گیرند.
محسن موحدی فرد اظهار داشت: در تنظیم  اسناد مالی در همه حوزه ها نهایت دقت را داشته باشید و پیگیر هستیم تا معوقات و مطالبات سال 98 آموزش دهندگان را هر چه سریع تر پرداخت نماییم.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان نیز در ادامه به توفیقات کسب شده در حوزه معاونت سوادآموزی از جمله، کسب رتبه اول در کشور با99.84درصد  باسوادی در طرح باسوادی اولیا دانش آموزان، با سواد نمودن100 درصد بی سوادان 10 تا 20 ساله سراسر استان و کسب رتبه اول در کشور ، پوشش بی سوادان واقعی استان وکسب رتبه اول در کشور با18.7درصد میانگین کشوری7.4درصد، پذیرفته شدن پنج پیشنهاد استان از طرف سازمان نهضت سوادآموزی کشور و اجرا در سایر استان ها و همچنین کسب رتبه عالی و شایسته تقدیر در عملکرد فعالیت های سوادآموزی استان در بین استان های کشور اشاره کرد.

ارائه گزارش از اقدامات هفته سوادآموزی و وضعیت قرارداد با موسسات و موضوع بیمه آموزش دهندگان ،گزارش عملکرد نواحی،شهرستان ها و مناطق در راستای شناسایی و تحت پوشش بردن بی سوادن ، نتیجه پالایش بانک اسمی بی سوادان سامانه تحت وب ، نظارت بر کلاس ها(معلم راهنما یا ناظر آموزشی) ، نحوه ارائه خدمات سواد آموزی و تشکیل کلاس های سال جاری و توانمند سازی آموزش دهندگان از مباحث مطرح شده در این جلسه بود