نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

هنرمندان و سازمان های مردم نهاد فرهنگی هنری می توانند با استفاده از ابزارهای سمعی و بصری تسهیل گر جذب بی سوادان در کلاس های سوادآموزی باشند.

هنرمندان و سازمان های مردم نهاد فرهنگی هنری می توانند با استفاده از ابزارهای سمعی و بصری تسهیل گر جذب بی سوادان در کلاس های سوادآموزی باشند.


معاون سوادآموزی استان:

نشست مشترک بررسی راه کارهای اجرایی تفاهم نامه معاونت سوادآموزی و اداره کل ارشاد اسلامی استان یزد با حضور مدیرکل ارشاد اسلامی و معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان و کارشناسان دو حوزه برگزار گردید.

معاون سواداموزی استان در این نشست با اشاره به جایگاه هنر در آموزش گفت : آموزش به وسیله ابزارهای هنری جایگاه  تاثیر گذاری بر روی فرد دارد . وی با اشاره به جایگاه هنر در نزد خانواده ها گفت : امروزه نقش وسیل و ابزار هنری در جذب و اموزش جنبه های مختلف زندگی انکار ناپذیر است و می توان از ان ها در تبلیغ و ترویج فعالیت های سوادآموزی استفاده نمود و و ماهم می توانیم با استفاده از این ابزار و با تهیه متون نمایشی  مناسب با سوادآموزی   و اجرای ان در مناطق دارای بی سواد زیاد در جهت جذب و آموزش بی سوادان استفاده نماییم.

مرآت امین الرعایا  آمادگی معاونت سوادآموزی  را در جهت تهیه فیلم کوتاه و تئاتر و نمایشنامه های طنز و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری با موضوع سوادآموزی اعلام داشت.   

در این نشست مدیرکل ارشاد اسلامی استان  نیز آمادگی همه انجمن های هنری در جهت بستر سازی فعالیت های سوادآموزی  در چارچوب تهیه فیلم کوتاه ، نمایش و ... اعلام نمود.

مجید جوادیان زاده همچنین از اقدامات انجام شده در سوادآموزی استان تشکر نمود