نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

هر چه در جهت انسداد مبادی بی سوادی تلاش کنیم باز هم کم است

هر چه در جهت انسداد مبادی بی سوادی تلاش کنیم باز هم کم است


معاون سوادآموزی استان در نشست کارگروه تخصصی انسداد مبادی بی سوادی::

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد،  جلسه کارگروه تخصصی انسداد مبادی بی سوادی  با هدف جذب حداكثري كودكان بازمانده از تحصيل شناسايي شده جهت  بهره مندي از امكانات و ظرفيت كليه واحدها، ادارات داخلي و دستگاه هاي اجرايي سطح استان برگزار شد.

مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان در این نشست ضمن تشکر از اقدامات انجام شده گفت در جهت انسداد مبادی بی سوادی هر چه تلاش کنیم هنوز کم است .وی با اشاره به نقش سواد در جامعه گفت : ورود بی سواد به چرخه اجتماع و آسیب های که او در سال های بی سوادی به خود ، خانواده و اجتماع می زند قابل جبران نیست لذا باید درزمینه انسداد مبادی بی سوادی تمام همت خود را بکار بندیم . 

معاون سوادآموزی استان با اشاره به وضعیت مطلوب با سوادی در استان گفت: زیبنده استانی که در باسوادی در کشور سرآمد و در کنکور بیش از25 سال رتبه اول کشور را دارد ، کودکی در سن مدرسه از تحصیل به هر دلیلی باز بماند و باید در انسداد مبادب بی سوادی هم در کشور ممتاز باشیم.

" سعیده بهادرزاده " معاون آموزش ابتدایی استان در راستای اجرایی نمودن برنامه انسداد مبادی بی سوادی ، به لزوم پیگیری مجدانه در زمینه شناسایی دانش آموزان باقیمانده تاکید نموده و اجرای طرح پایگاه های جبرانی در تابستان را گامی موثر در راستای بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان و جلوگیری از تکرار پایه یا ترک تحصیل برشمرد.

در ادامه همکاران مدعو ضمن ارائه گزارش عملکرد خود، چالش های پیش رو را عنوان کرده و نظرات، راهکارها و پیشنهادات را جهت شناسایی هر چه سریعتر و دقیق تر دانش آموزان بازمانده از تحصیل بیان نموده و تصمیمات مناسب در راستای شناسایی و جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل اتخاذ گردید .