نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست گروه بهبود کیفیت سواد آموزی استان

نشست گروه بهبود کیفیت سواد آموزی استانششمين و آخرين جلسه كميته بهبود كيفيت سوادآموزي با حضور اعضا در سالن شهيد ساداتي اداره كل تشكيل شد .

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، معاون سوادآموزي استان در این نشست از فعاليت هاي عوامل اجرايي حوزه سواد آموزي مناطق و شهرستانهاي يزدقدردانی كرد و با بيان اهميت سواد از ديدگاههاي مختلف ، به تشريح گزارش 6 ماهه سال جاري پرداخت .

"مرآت امين الرعايا " برگزاري دوره هاي توجيهي روش تدريس ويژه آموزش دهندگان ، برگزاري دوره ICDL و استقبال بيش از حد انتظار در بين سوادآموزان، برگزاري مراسم هاي نمادين  استاني ، اجراي روش تدريس الگوي برتر را از اهم فعاليت هاي اين حوزه برشمرد.

وی با توجه به جامعه ي هدف زير پوشش سوادآموزي استان  گفت : همه ي تلاش و همت خود را به كار بسته ايم تا به ياري حق تعالي بتوانيم شاهد پوشش 100 درصدي اولياء بيسواد دانش آموزان باشيم  .

در ادامه حسن حاضري رئیس اداره سنجش سواد آموزی نیزدر خصوص طرح ها و برنامه هاي انجام شده در طول سال تحصيلي و پيش بيني تقويم اجرايي روميزي ، دفترچه نوروزي ويژه سوادآموزان و ديگر فعاليت هاي در پيش روي اين حوزه توضيحاتي ارائه نمود.

درپايان این نشست نیز هر يك از اعضا حاضربه بيان نقطه نظرات خويش درموردبهبود كيفيت ومشاركت فعال اعضاء پرداختند .