نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

نشست کارگروه واگذاری سوادآموزی شهرستان‌های استان یزد برگزار شد

نشست کارگروه واگذاری سوادآموزی شهرستان‌های استان یزد برگزار شد


معاون سوادآموزی استان:

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش: «علیرضا مصباح فر» معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به نتیجه محور بودن فعالیت های سواد آموزی و منوط بودن پرداخت حق الزحمه آموزش دهندگان به قبولی سوادآموزان، یکی از بزرگترین معضلات این حوزه را پرداخت حق الزحمه ها با مدت‌ها تاخیر عنوان کرد وی تجمیع قرارداد مؤسسات برون سپاری خدمات آموزشی این استان را باعث ایجاد نظارت ودقت بیشتر  وهم چنین سهولت خدمات دانست و مقرر گردید در سال 1400 به یک مؤسسه غیر دولتی برای کل استان قرارداد منعقد گردد.