نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

نشست مشترک معاون سوادآموزی استان با مدیرکل صداوسیما

نشست مشترک معاون سوادآموزی استان با مدیرکل صداوسیما


نشست مشترک معاون سوادآموزی استان با مدیرکل صداوسیما

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد درراستای پیگیری مصوبات ستاد سوادآموزی استان نشست مشترک معاون سوادآموزی آموزش وپرورش  استان با مدیرکل صداوسیمابرگزارشد.

معاون سوادآموزی دراین نشست از انعطاف برنامه های سوادآموزی برای  فراهم آوردن زمینه حضور قریب 30 هزار نفر بی سواد شناسنامه دار استان درکلاس های سود آموزی خبرداد وافزود: کارجمع آوری اطلاعات از بی سوادان براساس بانک های اطلاعاتی موجود انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش "مرات آمین الرعایا " از ارائه طرح های مختلف برای جذب  این گروه به کلاس های سوادآموزی اشاره کرد وافزود: طرح باسوادی اولیای دانش آموزان بیسواد ، متغیر بودن ساعت تشکیل کلاس ها متناسب با اوقات فراغت سوادآموز ، فراهم نمودن زمینه مشارکت اعضای باسواد خانواده برای آموزش عضو بی سواد ، اختصاص اعتبار 8 میلیون ریالی برای جذب و باسوادی هر فرد را ازجمله این اقدامات برشمرد.

وی با یادآوری اقدامات تشویقی و هزینه های انجام شده برای ریشه کنی بیسوادی ازصدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) تاکنون افزود: مشکل امروزه سوادآموزی دریزد جذب بی سوادان باقیمانده درکلاس های سوادآموزی است.

این مسئول با یادآوری مشکلات جذب بیسوادان باقیمانده در کلاس های سوادآموزی افزود : دولت درنظر دارد محدودیت هایی را برای بیسوادان درآینده درنظر بگیرد.

مدیرکل صداوسیما استان نیز با اشاره به موفقیت ها و پیشتازی های علمی استان یزد برضرورت ریشه کنی کامل بی سوادی دردارالعباده ودارالعلم یزد تاکید کرد وافزود: صداوسیما آمادگی داردبرنامه های مختلفی را دراین زمینه تهیه وپخش نماید.

سید حسن آسایش بر پوشش خبری برنامه های سوادآموزی ، پخش فیلم وانیمیشن های موجود وبهره مندی از برنامه های رادیوئی تاکید کرد وافزود: همزمان با سالروز صدور فرمان حضرت امام (ره) صداوسیما استان برنامه های بیشتری را دراین زمینه تدارک خواهد کرد.