نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

نشست اتاق فکر در حوزه سواد آموزی

نشست اتاق فکر در حوزه سواد آموزی


نشست اتاق فکر در حوزه سواد آموزی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان یزد ، اولین نشست اتاق فکر حوزه معاونت های این اداره کل با حضور پیشکسوتان عرصه سوادآموزی برگزار شد .

معاون سوادآموزی استان ، موضوع اولین نشست اتاق فکر این معاونت را " بررسی راهکارهای لازم برای جلب همکاری مؤثرتر مدیران در زمینه فعالیت های سوادآموزی به ویژه مشارکت در اجرای طرح باسوادی اولیای بیسواد ذکر کرد و افزود : مشارکت مدیران برای شناسائی و جذب اولیای بیسواد دانش آموزان ، یک ضرورت است .

" مرآت امین الرعایا " وجود اتباع خارجی بیسواد و مهاجر پذیر بودن استان را مهم ترین چالش های موجود بر سر راه سوادآموزی دانست و گزارشی از عملکرد و وضعیت سوادآموزی در استان را ارائه کرد .

در ادامه ، عضو شورای مرکزی اتاق فکر آموزش و پرورش ،‌ تشکیل اتاق فکر را لازمه بهره مندی از مشارکت فکری افراد در یک جامعه مدنی یاد کرد و گفت : اساس آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید بر مشارکت ، همفکری و کار گروهی استوار است .

خضری یزدان ، استفاده از نظر افراد و مشارکت دادن آنان در تصمیم گیری مدیران را از جمله خوشایند ترین مشارکت ها در نزد افراد برشمرد و اظهار امیدواری کرد اتاق فکر حوزه های مختلف آموزش و پرورش با رعایت اصول " اعتقاد قلبی ، رعایت برنامه و دقت نظر اعضا " با جدّیت دنبال شود .

در بخش دیگری از این نشست ، رؤ‌سای ادارات سوادآموزی به تشریح اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای طرح باسوادی اولیای بیسواد دانش آموزان پرداخته و با ارزیابی نتایج حاصله ،‌ نقاط قوت و ضعف را برای ارائه راهکارها مطرح کردند .

سپس هر یک از حاضران ، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص جلب مشارکت مدیران در برنامه های سوادآموزی ارائه نمودند .

مشاور مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز در پایان این نشست از حضور و همفکری اعضای اتاق فکر سوادآموزی قدردانی کرد و با جمع بندی نقطه نظرات حاضران ، بيان داشت : اگر انتظارات مان معقول باشد و در ارائه پیشنهادات ، شرایط و واقعیت ها را در نظر بگیریم ، قطعاً خروجی اتاق فکر نیز منطقی و اجرائی خواهد بود .

حسینیان ، نقطه نظرات حاضران را تحت عناوين استفاده از توانمندی های روحانیون ائمه جماعت مدارس ، بهره مندی از برنامه های کانون ها فرهنگی و هنری در مساجد ، انتخاب همیار برای مدیران مدارس با عنوان " همیار نهضت " به منظور پیگیری برنامه های سوادآموزی در هر مدرسه ، معرفی و تقدیر از مدارس فعال در عرصه سوادآموزی ، جمع بندی کرد .