نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

نخستین نشست گروه بهبود سواد آموزی درسال جدید

نخستین نشست گروه بهبود سواد آموزی درسال جدید


نخستین نشست گروه بهبود سواد آموزی درسال جدید


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد اولین جلسه گروه بهبود سوادآموزی استان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش و سایر اعضا در محل سالن شهید ساداتی این اداره کل برگزارشد

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد دراین نشست تلاش و پیگیری برنامه ها در حوزه معاونت سوادآموزی را ستود و از ارتباط مستمر و مناسب این معاونت با حوزه ستادی کشور و موفقیت های کسب شده  قدردانی کرد

"احمد شیرزاد" برلزوم کیفیت بخشی فعالیت های سوادآموزی تاکید کرد و با اشاره به نام گذاری  سال جدید گفت : اقدام و عمل درحوزه کیفیت برنامه ها درتمامی زمینه ها یک ضرورت است .

درابتدای این جلسه معاونت سوادآموزی استان گزارشی از فعالیت ها و دستاوردهای آموزش و پرورش درحوزه سواد را ارائه کرد و گفت : با توجه به ارتقای سیستم های موجود، ثبت نام بی سوادان ،  ارائه خدمات آموزشی و برگزاری امتحانات با ضوابط خاص خود انجام می شود.

"مرآت امین الرعایا " از ایجاد مراکز یادگیری محلی دراستان خبرداد و افزود : این مراکز به سه شکل دولتی ، مشارکتی و غیردولتی دراستان ایجاد و خدمات سوادآموزی را به بی سوادان ارائه خواهند کرد

وی تحقق 80 درصدی سهم ابلاغی استان برای جذب باسوادان درسال 94 را یادآورشد و گفت:  5 هزارو 158 نفر در سال گذشته در کلاس های سوادآموزی تحت پوشش قرارگرفته اند.