نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

ناحیه یک - جلسه ی آموزشی و توجیهی آموزش دهندگان سوادآموزی

ناحیه یک - جلسه ی آموزشی و توجیهی آموزش دهندگان سوادآموزی


ناحیه یک - جلسه ی آموزشی و توجیهی آموزش دهندگان سوادآموزی

در این جلسه ابتدا آیاتی از کلام الله مجید  تلاوت شد . سپس باتوجه به نزدیکی امتحانات سوادآموزان توسط  "طاهرنژاد " رئیس سوادآموزی ناحیه یک ، درمورد نحوه ی برگزاری امتحانات و چگونگی  ارزیابی از عملکرد آموزش دهندگان صحبت کرد. در ادامه  "بحرینی" کارشناس سنجش وامتحانات  درمورد چگونگی بارم بندی سؤالات امتحانی ونظارت بر برگزاری امتحانات مطالبی بیان نمود در ادامه هر یک از آموزش دهندگان مسائل ومشکلات خود را در زمینه ی تدریس برخی  از دروس دوره ی انتقال و دوره ی تحکیم بیان کردند که توسط مسؤلین پاسخ داده شد.


***