نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

ناحیه یک : تشکیل جلسه سوادآموزی ناحیه یک یزد

ناحیه یک : تشکیل جلسه سوادآموزی ناحیه یک یزد


ناحیه یک : تشکیل جلسه سوادآموزی ناحیه یک یزد

به منظور تسریع درامر جذب بیسوادان وکم سوادان وتشکیل کلاسهای سوادآموزی جهت اولیا دانش آموزانی که سن آنها10 تا49سال می باشدبا حضور جمعی ازمدیران دوره های مختلف تحصیلی برگزارشد.

با توجه به محدودیت زمانی از مدیران خواسته شد در اسرع وقت با ارائه خدمات مشاوره ای نسبت به برگزاری جلسات و تشکیل کلاس ها توسط همکاران فرهنگی اقدام نمایید