نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

ناحیه یک - تجلیل ازنفرات برتر مسابقات سراسری کتاب اقتصاد مقاومتی سوادآموزی

ناحیه یک - تجلیل ازنفرات برتر مسابقات سراسری کتاب اقتصاد مقاومتی سوادآموزی


ناحیه یک - تجلیل ازنفرات برتر مسابقات سراسری کتاب اقتصاد مقاومتی سوادآموزی

این مراسم با حضور جمعی ازسوادآموزان ، مدیر آموزش و پرورش و مسئولین اداره سوادآموزی در نمازخانه سوادآموزی برگزار شد

طی این مراسم  از نفرات برتر مسابقات سراسری کتاب (اقتصاد مقاومتی) با اهدای لوح تقدیر ، قدردانی به عمل آمد***