نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

ناحیه یک : باادغام سوادآموزی و آموزش وپرورش ، دیگر سوادآموزی جدانیست.

ناحیه یک : باادغام سوادآموزی و آموزش وپرورش ، دیگر سوادآموزی جدانیست.


ناحیه یک : باادغام سوادآموزی و آموزش وپرورش ، دیگر سوادآموزی جدانیست.

به گزارش روابط عمومی ، این جلسه که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد " مرآت امین الرعایا " ضمن آرزوی قبولی عزاداری های همکاران ، دلیل ادغام سوادآموزی را با آموزش وپرورش ، وجود سختی های فراوان بین این دو مجموعه دانست وافزود: باادغام سوادآموزی و آموزش وپرورش ، دیگر سوادآموزی جدانیست ایشان با قدردانی از زحمات همکاران در حوزه سواد آموزی، خواستار جدیت بیشتر مدیران مدارس در راستای شناسایی و پالایش و جذب اولیاء بیسواد و کم سواد دانش آموزان شد

عبدالحمید صابری " مدیر آموزش وپرورش  ناحیه یک نیز با بیان این مطلب که : سوادآموزی امروز با دیروز تفاوت کرده است تصریح نمود :جمع آوری دانش آموزان واولیاء بی سواد امروزی همانند جمع کردن دانه های یک تسبیح پاره شده است لذا همان گونه که برای جمع آوری دانه ها به زحمت می افتیم می بایست زحمت پیدا کردن افراد بی سواد را نیز برعهده گیریم

 " مهین قربان رضایی " رئیس سوادآموزی ناحیه یک نیزبا اشاره به اهمیت و ضرورت تشکیل گروه بهبود کیفیت سوادآموزی خاطر نشان  کرد که با توجه به تغیر ساختاراداری و آموزشی انجام شده در سواد آموزی و ضرورت کیفیت بخشی به فعالیت های آن و افزایش بهره وری و رسیدن به اهداف عالی سازمان، گروه بهبود کیفیت پیش بینی شده می بایست هرماه یک بار جلسه تشکیل بدهندایشان با ارائه گزارش تصویری از حجم پیش بینی شده برنامه‌ها و فعالیت‌های سواد آموزی و موانع و مشکلات سواد آموزی، به تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح باسواد کردن اولیاء بی‌سواد دانش آموزان در سطح مدارس پرداخت.

در پایان هریک ازاعضای گروه، نقطه نظرات خود رادر خصوص شتاب بخشی به برنامه‌های سواد آموزی و موانع و مشکلات موجود مطرح کردند.

گفتنی است در همین جلسه از خدمات " طاهرنژاد " رئیس سوادآموزی قبلی ناحیه یک تقدیر شد
***