نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهمترین هدف طرح آموزش سوادآموزی کودکان بازمانده افغانستانی وصل آن ها به کلاس های آموزش رسمی می باشد

مهمترین هدف طرح آموزش سوادآموزی کودکان بازمانده افغانستانی وصل آن ها به کلاس های آموزش رسمی می باشد


معاون سوادآموزی استان یزد:

کارگاه آموزشی آموزش دهندگان طرح آموزش سواد کودکان بازمانده افغانستانی از تحصیل موسوم به ریلیف به منظور بررسی مشکلات موجود با حضور مسئولین سوادآموزی استان و ناحیه 2 برگزار شد .

مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان در این نشست ضمن برشمردن ویژگی های این طرح گفت: بخش بزرگی از کودکان بازمانده از تحصیل را در استان کودکان بازمانده از تحصیل افغانستانی تشکیل می دهند باید تلاش و با ارائه راهکارهای  مختلف این گروه را جذب کلاس ها نمود و الحمدالله در استان یزد با تلاش آموزش دهندگان و دستگاههای زیربط تمام سهمیه اختصاصی تحت پوشش رفته اند . ایشان با اشاره به اهداف طرح گفت: مهمترین هدف طرح آموزش سوادآموزی کودکان بازمانده افغانستانی وصل آن ها به کلاس های آموزش رسمی می باشدو باید تمام تلاش را کرد و با آموزش سواد کیفی آنها را راهی مدارس نمود.

در این کارگاه  حسن حاضری رئیس اداره سنجش سوادآموزی استان ضمن گزارشی از بازدیدهای انجام شده با اشاره به کیفیت کلاس ها مواردی را یادآوری نمود و خواستار تلاش  بیشتر آموزش دهندگان در جذب سوادآموزان گردید

در این کارگاه آموزش دهندگان با ارائه مشکلات خود راه کارهای مفید در جهت حل مشکلات و نواقص در یافت نمودند.