نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

مهریز - تقدیر از سواد آموزان پر تلاش در خانه سبز مهریز

مهریز - تقدیر از سواد آموزان پر تلاش در خانه سبز مهریز


مهریز - تقدیر از سواد آموزان پر تلاش در خانه سبز مهریز

***

در این مراسم مدیر آموزش و پرورش مهریز ضمن تبریک سال نو و قدر دانی از زحمات سوادآموزان ومربیان تلاشگر ، پیرامون جایگاه واهمیت سواد آموزی وعلم ودانش مطالبی بیان نمود.

رئیس اداره بهزیستی مهریز نیز در این مراسم  از همکاری نهضت سوادآموزی مهریز با اداره بهزیستی تقدیر و پیشرفت سوادآموزان را ستود.

در پایان این مراسم نیز به 10 نفر از فراگیران فعال وتلاشگر خواهر بدلیل حضور مرتب در کلاسهای نهضت سواد آموزی تقدیر وهدایایی تقدیم آنان گردید. .

***