نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

مهریز : بازدید ناظر وزارتی از نهضت سوادآموزی شهرستان مهریز

مهریز : بازدید ناظر وزارتی از نهضت سوادآموزی شهرستان مهریز


مهریز : بازدید ناظر وزارتی از نهضت سوادآموزی شهرستان مهریز

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز جمشیدی ناظر وزارتی از فعالیتهای نهضت سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش مهریز بازدید نمود .

جمشیدی در معیت رئیس نهضت سوادآموزی استان و مدیر آموزش  و پرورش مهریز با حضور در کلاسهای دوره انتقال نهضت در مدارس شهید شکرالله زارعین و فاطمیه از حسن برگزاری کلاسها و فعالیتهای نهضت ابراز رضایت نمود و از کلیه عوامل برگزاری کلاسها تشکر نمود .