نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

منطقه نیر - جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی

منطقه نیر - جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی


منطقه نیر - جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی

ابتدای جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن آغاز شد ، " برزگری"  رئیس آموزش و پرورش  ضمن خیر مقدم به حاضرین دستور کار جلسه را مطرح کردند و در خصوص اهمیت ریشه کن کردن بی سوادی مطالبی بیان فرمودند.1- تشکیل جلسات با نهادها در مراحل مختلف 2- آگاهی بخشی به مسئولین نهادها و اطلاع رسانی در این زمینه 3- برگزاری دوره های آموزشی نهضت سواد آموزی

در ادامه جلسه "فتح آبادی " کارشناس سوادآموزی گزارشی از فعالیتهای نهضت سواد آموزی منطقه به شرح ذیل ارائه نمودند: 27 نفر در دوره سواد آموزی ثبت نام نمودند که 21 نفر قبول شدندیک کلاس دوره انتقال در شهریور ماه برگزار می گردد. 33 نفر اولیا بی سواد بودند که 4 نفر ثبت نام شدند.در منطقه نیر بالای 95 درصد با سواد وجود دارد

در ادامه " مرآت امین الرعایا " معاون سوادآموزی موارد زیر را بیان نمودند: استفاده از ظرفیتهای دستگاه های دولتی و غیر دولتی و معلمین برای پیشبرد اهداف نهضت سواد آموزی. بیان مصوبات صورتجلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی و گزارش ارسال شده از تعیین وضعیت اولیا دانش آموزان را مطرح نمودند.

در پایان  "حاضری" رئیس اداره نظارت، سنجش و ارزشیابی تحصیلی سوادآموزی در مورد بازنگری در شناسایی افراد بی سواد مطالبی را ارائه نمودند.


***