نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون سوادآموزی و دبیرگروهبهبودکیفیت سوادآموزی استان یزد:

معاون سوادآموزی و دبیرگروهبهبودکیفیت سوادآموزی استان یزد:


استفاده از ظرفیت معلمین و بازنشستگان اولویت سوادآموزی استان است.

استفاده از ظرفیت معلمین و بازنشستگان اولویت سوادآموزی استان است

 
دبیر گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان یزد:استفاده از ظرفیت معلمین و بازنشستگان اولویت سوادآموزی استان است.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، دومین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان در سال 95 با حضور اعضاء در سالن جلسات شهید ساداتی اداره کل برگزار شد.

معاون سوادآموزی و دبیر گروه بهبود کیفیت استان یزد در این نشست با اشاره به دیدار وزیر محترم با کارکنان ستادی نهضت سوادآموزی کشور گفت : استفاده از ظرفیت بازنشستگان در قالب حق التدریس و  واگذاری از اولویت های سازمان است که این امر نیز باید در استان  مورد توجه قرار گیرد . 

"مرات امین الرعایا " همچنین خواسته مقام عالی وزارت در ارائه آمار و جمع بندی بدون شتاب زدگی وپرهیزازآمارسازی را از فعالیت های دولت تدبیر و امید درزمینه ارتقای برنامه های سوادآموزی دانست 

وی ضمن تشکر از آموزش دهندگان سوادآموزی از مشارکت فعال این عزیزان در برنامه های سوادآموزی تشکر و قدردانی نمود.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی سوادآموزی استان نیز در این نشست به بیان مصوبات جلسه قبل و چگونگی اجرای آنان پرداخت.

"حسن حاضری" ازبرگزاری اختتامیه اولین جشنواره الگوهای برتر تدریس دوره سوادآموزی در شهریورماه و روزهای مقارن با 17 شهریور روز جهانی سوادآموزی خبر داد و گفت: این جشنواره با همکاری اعضاء گروه بهبود کیفیت استان به ویژه معاونت آموزش ابتدایی  به مرحله نهایی رسیده و طی برنامه ای از برترین ها تقدیربعمل خواهد آمد .

در ادامه جلسه اعضا ضمن بحث و گفتگو در باره موضوعات جلسه به بیان راه کارهای در جهت بهبود کیفیت فعالیت های سوادآموزی پرداختند.