نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

معاون سوادآموزی در افتتاح دوره آموزشی انتقال بیان داشت.

معاون سوادآموزی در افتتاح دوره آموزشی انتقال بیان داشت.


معاون سوادآموزی در افتتاح دوره آموزشی انتقال بیان داشت.

دوره های آموزشی بررسی و تحلیل روش تدریس کتب دوره انتقال سوادآموزی ویژه معلمان وپودمان های انتقال زیر نظر مدرسان در مرکز آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان با همکاری معاونت سوادآموزی و معاونت برنامه ریزی پژوهش اداره کل در طی سه هفته متوالی روزهای 5 شنبه و جمعه برگزار گردید.  معاون سوادآموزی در افتتاح دوره آموزشی انتقال بیان داشت دوره انتقال از ویژگی خاصی برخوردار است که فرد را برای ادامه تحصیل آماده می کند لذا باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد . وی یادآور شد حضور مداوم فراگیران رمز موفقیت سوادآموزان است و باید جلسات کلاسی را شیرین و جذاب کنید تا انگیزه یادگیری در افراد بیشتر شود تا در کلاس حضور یابند.
***