نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

معاون سوادآموزی استان یزد:

معاون سوادآموزی استان یزد:


علم با عمل معنا می شود

معاون سوادآموزی دکتر امین الرعایا در جلسه مدیران موسسه  و خیرین که در معاونت سوادآموزی در خصوص پیشبرد اهداف طرح پیوند سواد و زندگی تشکیل گردید  بیان نمودند علم با عمل معنا می شود یعنی شخصی باسواد تلقی می‌شود که بتواند با استفاده از خوانده‌ها و آموخته‌های خود، تغییری در زندگی خود ایجاد کند. ایشان  فرمودند بسته تحولی در سوادآموزی عبارت است از طرح پیوند سواد و زندگی که در همان مراکز یادگیری محلی حرفه ای آموزش داده می شود و کار تولیدی شروع و به فروش می رسد توضیحاتی دادند و از حمایت موسسات و خیرین در این طرح بسیار مهم تشکر و قدردانی نمودند و پس از شنیدن نظرات و راهنمایی های آنها در این طرح قرار شد از تجهیزات، مهارت ها، حرفه ها و تجربه آن ها  در این مراکز استفاده شود.