نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون سوادآموزی استان به صورت چهره به چهره با دانش اموزان دارای اولیاء بی سواد شهرستان دیدار نمود

معاون سوادآموزی استان به صورت چهره به چهره با دانش اموزان دارای اولیاء بی سواد شهرستان دیدار نمود


با حضور در شهرستان ابرکوه:

معاون سوادآموزی استان و رئیس اداره سنجش و ارزشیابی سوادآموزی اداره کل با حضور در مدارس شهرستان ابرکوه از نزدیک در جریان چگونگی اجرای طرح باسوادی اولیاء بی سواد دانش آموزان قرار گرفتند.

معاون سوادآموزی استان با اشاره به اهمیت اجرای طرح باسوادی اولیاء گفت: طرح باسوادی اولیاء یکی از بهترین طرج هایی می باشد که در سوادآموزی اجرا گردیده است وی با اشاره به مزیت ها و محاسن این طرح گفت : باید مشکلات اولیاء بی سواد در جهت جذب آنان در کلاس های سوادآموزی برطرف گردد تا با دغدغه کمتر اقدام به باسوادی خود کنند.

وی در جریان بازدید از نحوه اجرای این طرح از نزدیک با تعداد زیادی از دانش آموزان اولیاء بی سواد دیدار و از نزدیک با مشکلات آنان آشنا شد . وی از دانش آموزان  خواست تا زمینه های حضور والدین خود را در کلاس ها را فراهم نمایند .

در این بازدیدها به دانش اموزان دارای اولیاء بی سواد که عمدتا مشکلات مالی داشتند از سوی معاون سوادآموزی هدایایی اهدا شد