نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان در مراسم افتتاحیه دوره آموزش مجازی ...

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان در مراسم افتتاحیه دوره آموزش مجازی ...


معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان در مراسم افتتاحیه دوره آموزش مجازی ...

در سخنان خود ضمن مروری بر باورهای سوادآموزی شامل مبانی دین مبین اسلام ، دستاوردهای علمی و تجربیات گرانقدری که در ایران و جهان برای توسعه سواد پایه بدست آمده است خواستار توجه عمیق دست‌اندرکاران سوادآموزی برای تحقق کامل منویات رهبری معظم انقلاب شدند.آقای کوثری در مراسم افتتاحیه دوره آموزش مجازی

آقای کوثری معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی سازمان نهضت سوادآموزی در مراسم افتتاحیه دوره آموزش مجازی که از تاریخ 13/12/92 لغایت 15/12/92 با حضور کارشناسان و کارشناس مسئولان سراسر کشور در مرکز آموزشی فرهنگی شهید باهنر ملارد برگزار می شود بر نقش وتأثیر این دوره در توانمندسازی کارشناسان استانی  برای راهبری سواداموزی تأکید کرد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان در سخنان خود ضمن مروری بر باورهای سوادآموزی شامل مبانی دین مبین اسلام ، دستاوردهای علمی و تجربیات گرانقدری که در ایران و جهان برای توسعه سواد پایه بدست آمده است خواستار توجه عمیق دست‌اندرکاران سوادآموزی برای تحقق کامل منویات رهبری معظم انقلاب شدند.

آقای کوثری در ادامه سخنان خود ضمن بررسی تعاریف سواد با بیان تعریف جامع که مورد وثوق و پیگیری جهانی است به شرکت کنندگان در دوره  تأکید کردند که برای اجرایی شدن اهداف سواد جامع که بتواند بیسوادان را برای ایفای نقش ومسئولیت های اجتماعی و خانوادگی توانمند سازد تلاش نمایند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان با تبیین دو راهکار مورد استفاده که شامل بکارگیری معلّمین آموزش و پرورش و  افراد علاقه‌مند همکاری در این رویکرد ملی به شرکت کنندگان  توصیه کرد که در آماده سازی این دو گروه برای  انجام درست سوادآموزی سه گام اجرایی را مورد توجه قرار دهند.

1.       قبل از شروع آموزش در یک جلسه نسبت به توزیع وتبیین محتوای اموزش یعنی کتاب های درسی ، راهنمای تدریس و لوح آموزشی ونحوه بکارگیری آنها اقدام کنید تا آموزش دهندگان با مطالعه محتوا آمادگی اولیه را برای یادگیری روش تدریس پیدا نمایند و برای جلسه آموزش حضوری نمونه تدریس آماده کنند.

2.       پس از گذشت چند روز در قالب جلسات آموزشی ؛ روند تدریس در دوره های سواداموزی را تبیین و نسبت به ارائه نمونه تدریس و با بررسی تدریس آموزش دهندگان برای رفع اشکالات وابهام آنان اقدام شود.

3.       با پیش‌بینی زمان مناسب برای برگزاری جلسه رفع اشکال ضمن بررسی ایرادهای آموزش دهندگان در تدریس دروس نسبت به رفع مشکلات اقدام شود.

آقای کوثری در خاتمه انتظارات سازمان از شرکت کنندگان در دوره را مورد تأکید قرارداد واظهار داشت که تمامی شما راهبران آموزشی، آموزش دهندگان در استان‌های خود هستید لذا لازم است طرح درس برای آموزش حضوری را تهیه و به عنوان یک کار عملی ارائه و در دوره های آموزش خود مورد استفاده قرار دهید.

ایشان همچنین خواستار ارزیابی توانمندی داوطلبان همکاری در آموزش بیسوادان شدند و در پایان از شرکت کنندگان دوره خواستند نقش خود را برای تحلیل محتوا و ارزیابی کتاب ها در فرایند اموزش ایفا نمایند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان در خاتمه سخنان خود به سؤالات شرکت کنندگان در دوره پاسخ دادند.

 

منبع خبر :   روابط عمومی سازمان