نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه کتابخوانی ویژه سوادآموزان دوره انتقال و خانواده آنان در استان یزد برگزار می شود

مسابقه کتابخوانی ویژه سوادآموزان دوره انتقال و خانواده آنان در استان یزد برگزار می شود


همزمان با 17 شهریور روز جهانی مبارزه با بی سوادی:

    حسن حاضری رئیس اداره سنجش وارزشیابی سوادآموزی استان خبر از برگزاری مسابقه کتابخوانی با عنوان «خانواده سلامت» ویژه سوادآموزان دوره انتقال و خانواده آنان داد و گفت: سازمان نهضت سوادآموزی در استای رسالت آموزشی و فرهنگی خود در نظر دارد با همکاری دفتر منطقه ای  یونسکو در تهران مسابقه مذکور را در روز 17 شهریور سالروز جانی مبارزه با بیسوادی برگزار نماید که سهم استان یزد در این مسابقه تعداد 250 نفر از سوادآموزان دوره انتقال همراه با خانواده های این عزیزان می باشد و منابع و دستورالعمل مربوطه به شهرستان و نواحی تحت پوشش اداره کل آموزش و پرورش استان ارسال گردیده است.

 وی هدف از برگزاری این  مسلبقه را گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین سوادآموزان ،ارتقاء آگاهی مخاطبان نسبت به اهمیت سلامتی با کسب عادات غذایی سالمو آشنایی مخاطبان نسبت به راه های مصرف صحیح آب و جلوگیری از اسراف آن دانست