نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

مروست : حضورمعاونت سوادآموزی درمراسم نمادین زنگ مهر و مقاومت

مروست : حضورمعاونت سوادآموزی درمراسم نمادین زنگ مهر و مقاومت


مروست : حضورمعاونت سوادآموزی درمراسم نمادین زنگ مهر و مقاومت

در این مراسم امین الرعایا  معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان سال جدید تحصیلی و هفته دفاع مقدس راتبریک گفته و به ایراد بخشی از سخنان وزیر آموزش وپرورش وریاست محترم جمهوری اسلامی پرداختند وهمچنین اشاره فرمودند : مدرسه ،اولیا ودانش آموز سه راس یک مثلث هستند که باید هرکدام وظایف خود رابنحو احسن انجام دهند تا به افقهای تازه ای درعرصه علم ودانش برسیم.

***