نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراکز یادگیری محلی پتانسیلی خوب در توانمند سازی و آموزش سبک زندگی صحیح به اقشار آسیب پذیر جامعه را دارد.

مراکز یادگیری محلی پتانسیلی خوب در توانمند سازی و آموزش سبک زندگی صحیح به اقشار آسیب پذیر جامعه را دارد.


مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد:

ششمین نشست گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان یزد به ریاست دکتر دانافر مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد تشکیل شد.

در این نشست مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به راه اندازی مراکز یادگیری محلی گفت : مراکز یادگیری محلی با اهدافی ارزشمند و بسیار خوب تاسیس می شود و پتانسیلی خوب در توانمند سازی و آموزش سبک زندگی صحیح به اقشار آسیب پذیر جامعه دارد وبا راه اندازی این مراکز در مدارس می توان ضمن آموزش سواد و مهارت ها به  سوادآموزان ، اولیاء دانش آموزان این مدارس که عموما از اقشار آسیب پذیر هستند را تحت پوشش قرار داد.

ایشان همچنین با اشاره به طرح آموزش نماز کلید بهشت گفت : در آموزش این طرح باید ظرافت ها ی آن در نظر گرفته شود و با آموزش صحیح و درست آن را مطلوب اجرا نماییم و انشالله سال آینده این طرح را در سراسر استان اجرا نماییم .

وی با اشاره به اینکه ارزیابی از فعالیت های سوادآموزی هرسال توسط کارشناسان نهضت سوادآموزی کشور انجام می گیردگفت: باید ترتیبی اتخاذ گردد تا با بومی سازی پارامترها این ارزیابی ها از شهرستان ومناطق هم انجام گردد .

در این جلسه مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان ضمن ارائه گزارش مصوبات جلسه قبل گزارشی از جلسه انسداد مبادی بی سوادی ویژه کودکان بازمانده از تحصیل 6 تا 9 ساله که با حضور معاون آمار سازمان مدیریت برنامه ریزی استان برگزارشد به اطلاع حاضران رساند.