نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مبارزه با بی سوادی در مقوله توسعه فرهنگی به عنوان نخستین گام تلقی می شود

مبارزه با بی سوادی در مقوله توسعه فرهنگی به عنوان نخستین گام تلقی می شود


مدیرآموزش و پرورش شهرستان تفت:

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش  شهرستان تفت جلسه ی گروه بهبود کیفیت سوادآموزی  با دستور کار کیفیت بخشی به امر سوادآموزی درمحل دفتر مدیریت برگزارشد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان در این نشست، با بیان اینکه توسعه کمی و کیفی برنامه‌های سوادآموزی یکی از دغدغه‌های مهم آموزش و پرورش است، گفت: برای جذب و نگهداشت افراد بی سواد باید محرک و الزامات بسیار قوی وجود داشته باشد تا افراد بی‌سواد انگیزه لازم برای سوادآموزی داشته باشند.

 

محمد صادق مهدیان افزود:یکی از شاخصهای رشد در جامعه میزان بهره مندی مردم آن کشور از حداقل سواد نوشتن و خواندن  است و مبارزه با بیسوادی در مقوله توسعه فرهنگی به عنوان نخستین گام تلقی می شود .

کارشناس مسئول  سواد آموزی با ارائه گزارشی از حجم پیش بینی شده برنامه‌ها و فعالیت‌های سواد آموزی و موانع و مشکلات سواد آموزی، به تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح باسواد کردن اولیاء بی‌سواد دانش آموزان،اجرای طرح بنی ؛ارزیابی فعایت های سواد آموزی در سال 96،نحوه قرار داد با موسسه  و نحوه همکاری آموزش دهندگان در سال  97پرداخت.

منصور اسلامی تمرکزبر برنامه های کیفی بخشی ،تصمیم سازی ،مدیریت برنامه ها ،مشارکت جویی وجهت دهی به فعالین پالایش دهنده ، نظارت شایسته بر عملکرد آموزش دهندگان وتوانمندسازی آنان وجذب کم سوادان وبیسوادان را از مهمترین برنامه های سوادآموزی درسال تحصیلی آتی برشمرد.

در ادامه این جلسه، اعضای گروه، نقطه نظرات خود در خصوص شتاب بخشی به برنامه‌های سواد آموزی و موانع و مشکلات موجود در این زمینه را مطرح کردند