نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

فعالیت های سوادآموزی در سامانه تحت وب سرعت زیادی خواهد گرفت.

فعالیت های سوادآموزی در سامانه تحت وب سرعت زیادی خواهد گرفت.


معاون سوادآموزی استان یزد:

دوره آموزش سامانه تحت وب سوادآموزی ویژه روسای ادارات ، کارشناس مسئولان و کارشناسان سوادآموزی استان و شهرستان مناطق به مدت 6 ساعت  به صورت ویدئو کنفرانس برگزارشد.

مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان در این دوره با اشاره به ویژگی های این سامانه گفت: در راستای تحقق شعار دولت الکترنیک و سهولت در امر جذب و ثبت نام  بی سوادان و کمتر شدن مراجعات حضوری  این سامانه به صورت آزمایشی در کشور راه اندازی گردید. وی یادگیری این سامانه را به  تمامی کارکنان وفعالان عرصه سودآموزی آموزش دهندگان محترم توصیه کرد و گفت : با استفاده از فرصت در دسترس بودن این سامانه در هر نقطه کار سوادآموزی سرعت بیشتری خواهد یافت و در نتیجه بخشی آن تسریع خواهد گردید و همه باید ازاین فرصت استفاده کافی راببرند

در این نشست سوپروایزر سامانه استان به توضیح و آموزش بخش به بخش سامانه مذکور پرداخت و فراگیران هم با حضور فعال در کلاس آمادگی خود را درجهت استفاده از سامانه مذکور به نمایش گذاشتند