نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

علیرغم مهاجرت های بی رویه اتباع خارجی و بی سوادن از استان های کمتر توسعه یافته رشد قابل توجهی در با سوادی داشته ایم.

علیرغم مهاجرت های بی رویه اتباع خارجی و بی سوادن از استان های کمتر توسعه یافته رشد قابل توجهی در با سوادی داشته ایم.


معاون سوادآموزی استان دردومین نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان یزد:

 جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی  با حضور فرماندار ومدیران دستگاه های اجرایی  ذیربط شهرستان در محل فرمانداری یزد برگزار شد.مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان با عرض تبریک به مناسبت ماه بازگشایی مدارس گفت: مهرماه بهار تعلیم و تربیت است و باید تلاش شود دانش آموزانی که با شور و شعف در کلاس ها حاضر می شوند در مسیر رشد و تعالی صحیح قرار داد وی با اشاره به حشن شکوه دانش به مناسبت آغاز سال تحصیلی سوادآموزی گفت : از مهمترین ویژگی سواد رهایی از جهل و ظلمت و تاریکی و آغاز و تولدی دیگر برای یک بزرگسال است که این تولد خود به تنهایی گره های بسیار زیادی از مشکلات او و جامعه را حل می کندمعاون سوادآموزی استان با اشاره به جایگاه باسوادی شهرستان یزد در استان گفت: با همکاری دستگاهها و با محوریت فرمانداری یزد در این سال ها علیرغم مهاجرت بی رویه اتباع خارجی و بی سوادان از استان های محروم رشد قابل توجهی در با سوادی داشته و این شهرستان رتبه دوم باسوادی استان را دارد و امیدواریم که با ارائه راهکارها و همکاری دستگاه های مرتبط زمینه ساز با سوادی کامل همه مردم استان و ساکنین شهرستان یزد باشیم . 

سید محمدرستگاری فرماندار یزد نیزدر این نشست بیان داشت: با وجود رشد 2.8 درصدی باسوادی شهرستان یزد در ده سال گذشته، باید در زمینه ریشه کنی بیسوادی تلاش کنیم لذا انتظار می رود شهرستان یزد با بهره گیری از تمام ظرفیتهاو همکاری تمام دستگاه های اجرایی همکار در امر ریشه کنی بیسوادی، به عنوان پیشگام و الگو در سطح استان معرفی شود.
وی در بخش دیگری از جلسه بر ثابت بودن نمایندگان و رابط دستگاه ها برای پیگیری و اقدام برای رشد باسوادی در شهرستان افزود: ادارات و نهادهای درگیر در این موضوع هرجلسه گزارشی کمی از اقدامات خود برای شناسایی و معرفی و آموزش بیسوادان را ارئه نمایند.
فرماندار یزد همچنین سازمان جهاد کشاورزی ، مراکز بهداشت و درمانی، صنف کشاورزان ، هیاتهای مذهبی، معتمدین محلات و ... را از جمله نهادها و فرصتهای پیش رو برای شناسایی بیسوادان عنوان کرد وگفت: با این حال لازم است براساس اطلاعات خوب و قابل استناد ، محدودیتهای سایر دستگاه ها را نیزدر نظر گرفته و به مباحث حفاظتی سایر دستگاه ها نیز احترام بگذاریم.