نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

طرح باسوادی حداکثری روستاییان در استان یزد اجرا می شود.

طرح باسوادی حداکثری روستاییان در استان یزد اجرا می شود.


معاون سوادآموزی استان یزد:

به منظور برقراری عدالت آموزشی و در راستایی منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و نیل به اهداف عالی انقلاب اسلامی   و مصوبه شورا آموزش و پرورش ،طرح حداکثری باسوادی روستائیان استان یزد در سال تحصیلی 1400-1399 اجرا می شود.

معاون سوادآموزی استان در نشست هماهنگی این طرح که  در محل سالن جلسات معاونت سوادآموزی برگزارشد ضمن بیان این مطلب افزود : این طرح با همیاری و همکاری دستگاه های اجرایی علی الخصوص متولیان خدمات دهنده در روستاها اجرا می شود . مرآت امین الرعایا افزود در این طرح دهیاران ، اعضاء شوراهای روستایی، بهورزان پایگاه های سلامت  مروجین وناظرین  سازمان جهاد کشاورزی و شرکت های تعاونی روستایی و عشایری ، مددکاران کمیته امداد امام خمینی (ره) و مدیران و معلمین روستایی به شناسایی ، جذب و آموزش بیسوادان باقیمانده روستایی خواهند پرداخت و دستگاه های مذکور با در نظرگرفتن پاداش ها و تشویقی های متنوع و دراختیار گذاشتن بانک اطلاعات اسمی  ساکنین روستاها و مشارکت کارمندان آن ها در امر آموزش آمادگی خود را جهت اجرایی نمودن طرح اعلام نمودند و ابراز امیدواری کرد تا در سرشماری نفوس مسکن در سال 1400 شاعد ضفر شدن اختلاف بی سوادی شهر و روستا و باسوادی حداکثری روستاییان و عشایر باشیم.

در این نشست وظایف هردستگاه و پیشنهادات آنان در بهتر اجراشدن طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شایان ذکراست براساس مصوبات دویست هشتادمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان  روستاهای که در این طرح پیشتاز باشند علاوه برتشویق نوسوادان و کم سوادان از طرف دفتر امورروستایی استانداری در زمینه اعتبارات جاری و عمرانی  آن روستا مساعدت های ویژه ای انجام خواهد شد و همچنین روستاییان نو سواد هم از سوی سازمان های حمایتی مانند کمیته امدادامام (ره) ، جهادکشاورزی و تعاون روستایی و اداره امور عشایر پاداش های ویژه ای دریافت خواهند نمود.