نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طبق آمار استخراج شده از سرشماری سال 1395 استان یزددر شاخص سواد جایگاه خوبی دارد

طبق آمار استخراج شده از سرشماری سال 1395 استان یزددر شاخص سواد جایگاه خوبی دارد


معاون سوادآموزی استان در نشست مدیر کل و معانین آموزش و پرورش استان با خبرنگاران:

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد: سوادآموزان دردروه آموزش نماز شرکت می کنند

 
معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان یزد از جایگاه خوب باسوادی استان  طبق سرشماری سال 1395 خبرداد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد  مرآت امین الرعایا  امروز در نشستی خبری  مدیرکل آموزش وپرورش استان یزد اظهار داشت: در قالب اجرای طرحی با همکار ستاد اقامه نماز استان برای نخستین بار در این استان سوادآموزان نمازخوانی صحیح را فرا می گیرند.
وی از دیگر اقدامات در زمینه سواد آموزی را آموزش طرح ICDL و آموزش زبان انگلیسی برشمرد و گفت: اجرای طرح آموزشی دوره کوتاه مدت ICDL بر اساس آموزش های یونسکو ارائه می شود.
معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد اضافه کرد: اجرای این طرح در سال جاری برای ۲۰۰ نفر از سواد آموزان در نظر گرفته شده و در این دوره سوادآموزان با زبان انگلیسی و مفاهیم رایانه آشنا خواهند شد.
وی همچنین به تشریح وضعیت سوادآموزی در سطح استان طبق آمار اخذ شده از سرشماری سال 1395 پرداخت و عنوان کرد: وضعیت سواد در سن شش سال به بالا با رشد خوبی مواجه بوده به نحوی که در حال حاضر ۹۰.۹ درصد از افراد در این سنین دارای سواد هستند که در مقایسه با میانگین کشوری بیش از سه درصد بالاتر است که این نشان دهنده جایگاه خوب استان در باسوادی است.
امین الرعایا با بیان اینکه گروه سنی در نهضت شامل افراد دارای سنین ۱۰ سال به بالا است و تا سن ۴۹ ساله را پوشش می دهد، بیان داشت: در این زمینه نیز آموزش سوادآموزان رشد داشته به نحوی که اکنون به رقم ۹۶.۶ درصد رسیده و یزد نسبت به میانگین کشوری ۲.۱ درصد بالاتر است.