نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

شورای پشتیبانی سوادآموزی استان یزد به ریاست استاندار تشکیل شد

شورای پشتیبانی سوادآموزی استان یزد به ریاست استاندار تشکیل شد


معاون سوادآموزی استان یزد:

 

در این نشست مدیرکل آموزش و پرورش استان با تبریک 8 سپتامبر روز جهانی سوادآموزی گزارش کاملی از وضعیت با سوادی استان درگروه های سنی مختلف از باسواذی بالای 98 درصدی گروه سنی 10 تا 49 سال استان خبر داد. مصباح فر معاون سوادآموزی استان نیز با اشاره به تعاریف مختلف سواد در برهه های زمانی مختلف گفت: یونسکو سال پیشرو را سال سوادآموزی برای بهبود شرایط با محوریت انسان :کاهش فاصله دیجیتالی نامگذاری نموده است که باید تلاش گردد تا به این مهم دست یابیم وی با اشاره با تاثیر سواد در انواع مختلف بزه کاری های اجتماعی گفت: با تفاهم ناه ای که با سازمان زندان ها و اقدامات تامینی داریم امسال 150 نفر از بی سوادان و 100 نفر از کم سوادان تحت پوشش کلاس های سوادآموزی قرار می گیرند .

استاندار نیز در این جلسه با تقدیر و تشکر از اقدامات ارزنده نهضت سوادآموزی در استان یزد و تبریک روز جهانی سواداموزی گفت: انشالله روزی برسد که به معیارهای ارائه شده در مورد سواد مد نظر سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد برسیو و در این راستا با ارائه برنامه ها و فعالیت های مختلف استان یزد هم سهم ارزنده ای در ارائه این خدمات اجتماعی داشته باشد