نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سال 95 سالی بسیار خوب برای سوادآموزی استان بود

سال 95 سالی بسیار خوب برای سوادآموزی استان بود


معاون سوادآموزی استان یزد در جمع مسئولان سوادآموزی شهرستان ها و مناطق استان:

مرآت امین الرعایا که در اولین نشست فصلی مسئولان سوادآموزی استان  سال 95 را سالی بسیار خوب برای سواداموزی استان دانست و گفت: در سال 95 سوادآموزی استان با ارائه طرح های خودآموز ، با سوادی اولیاء ، 10 تا 20 ساله ها، آموزش مددجویان زندان ، سوادآموزی بنی و طرح آموزش مقدماتی رایانه گام های بسیار بزرگی در جهت با سوادی برداشته است که این همه را مدیون حمایت های مدیرکل محترم و مدیران ادارات  نواحی و شهرستان ها و مناطق ، کارکنان سوادآموزی و مدیران و معلمین و اموزش دهندگان محترم هستیم . ایشان با اشاره به نتایج سرشماری سال 1395 افزایش 3.1 درصدی با سوادی استان در سال 95 نسبت به سال 90 را یک  کار بسیار ارزشمند دانست .

معاون سوادآموزی استان با تشریح وضعیت جذب و نگهداشت سوادآموزان  شهرستانی را در این مسیر موفق دانست که کمترین درصد ترک تحصیل با بیشترین در صد قبولی را داشته باشد .

وی با ارائه گزارش دو طرح با سوادی اولیاء و سواداموزی بنی از مسئولان سوادآموزی خواست با جدیت تمام این طرح ها را پیگیری و به پایان رسانند.

در این جلسه مسئولین سواداموزی نواحی ، شهرستان و مناطق با ارائه گزارش اقدامات انجام شده در سال 95 با برنامه های سوادآموزی در سال 96 آشنا شدند.