نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

زارچ : پروژه آگاه سازی اتباع نسبت به تحصیل فرزندان

زارچ : پروژه آگاه سازی اتباع نسبت به تحصیل فرزندان


زارچ : پروژه آگاه سازی اتباع نسبت به تحصیل فرزندان

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ ، برای اولین بار و با همکاری معاونت ابتدایی و اداره سلامت اداره کل آموزش و پرورش متبوع ،  پروژه آگاه سازی اتباع در زمینه های بیماری های واگیردار و غیر واگیردار، اعتیاد ، ایدز، بهداشت فردی ، بهداشت محیط و آشنایی با حقوق شهروندی در زارچ اجرا شد.

کارشناس تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش و پرورش زارچ هدف از این طرح آگاه سازی اتباع نسبت به مسائل بهداشتی و پیشگیری از بیماری ها دانست.

" صادقی " در ادامه گفت : آموزش دهندگان اتباع کلاس های سواد آموزی ضمن آموزش بسته ای آموزشی و بهداشتی دریافت میکنند.


***