نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

زارچ : بازدید از حوزه نهضت سواد آموزی زارچ توسط نماینده سازمان نهضت سوادآموزی کشور

زارچ : بازدید از حوزه نهضت سواد آموزی زارچ توسط نماینده سازمان نهضت سوادآموزی کشور


زارچ : بازدید از حوزه نهضت سواد آموزی زارچ توسط نماینده سازمان نهضت سوادآموزی کشور

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ ،با حضور نماینده نهضت سوادآموزی کشور و رئیس سنجش و ارزیابی نهضت سواد آموزی استان روند اجرای فعالیتهای سوادآموزی منطقه زارچ مورد بررسی قرار گرفت.

" موسوی " بازرس نماینده وزارت کشور پس از بازدید و بررسی پرونده ها از نحوه اجرای دستورالعمل طرح آموزش اولیاء یبسواد و طرح با سوادی 10 تا 20 سال از عملکرد این حوزه اظهار رضایت کرد و از عوامل اجرایی این طرح قدردانی نمود.

" کمالی " رئیس اداره اموزش و پرورش زارچ در ابتدای جلسه فعالیت در زمینه سوادآموزی را تجدید میثاق با آرمانهای مقام معظم رهبری دانست و خاطر نشان کرد ؛ ریشه کنی بیسوادی بدون همکاری همه دستگاههای اجرایی امکان پذیر نیست و در پایان از حضور و توجه نماینده وزارت و تلاش همکاران تقدیر بعمل آورد.

 " عربزاده " کارشناس نهضت سواد آموزی زارچ ضمن خوش آمد گویی به ارائه گزارش یکساله واحد سواد اموزی منطقه پرداخت و گفت : تعداد 8 نفر در دوره تحکیم ، 20 نفر دوره سوادآموزی و 15 نفر نفردر دوره انتقال باسواد شدند.

وی در ادامه گفت : در حال حاضر 25 نفر سوادآموز در دوره های سواد آموزی و انتقال مشغول به آموزش می باشند.
***