نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رقابت آموزش دهندگان سواد استان یزد در جشنواره الگوهای برتر تدریس

رقابت آموزش دهندگان سواد استان یزد در جشنواره الگوهای برتر تدریس


همزمان با 17 شهریور روز جهانی سوادآموزی:

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، در راستای استفاده نمودن از انديشه هاي زيبا، خلاق و كاربردي معلمين و آموزش دهندگان دوره های سوادآموزی و برداشتن گامي در جهت تعليم و تربيت افراد بیسواد و کم سواد جامعه، اولین نشست ستاد برگزاری جشنواره الگوهای مناسب تدریس و یادگیری دروس سوادآموزی برگزارشد .

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان یزد در این نشست اظهار داشت : این جشنواره باهدف شناخت انواع روشهای تدریس و توانایی کاربرد این روشها در کلاس درس با تاکید بر طراحی آموزشی انجام می شود .

"مرات امین الرعایا" تغيير مفيد و مطلوب در جهت ياددهي و يادگيري موفقيت آميز، ورود فناوري هاي نوين در تدریس و محتوای الکترونیکی)  ( IT، آشنايي با الگوهاي متنوع و فعال ياددهي – يادگير، آشنایی آموزش دهندگان با طراحی آموزشی، ايجاد انگيزه در بين داوطلبان به منظور ايفاي نقش موثرتر در تدريس ، ابداع تکنیکهای جدید در امریاددهی – یادگیری و توسعه توانمندیها و مهارتها و صلاحیت های علمی و حرفه ای و توسعه فرهنگ مشارکت و انجام فعالیت گروهی در بین معلمان و آموزش دهندگان از دیگر هداف این جشنواره بیان کرد.

وی افزود: جشنواره الگوهای برتر تدریس سوادآموزی در 15شهریور ماه به صورت کارگاه آموزشی با حضور مسئولین  وکلیه  آموزش دهندگان دوره سوادآموزی استان و تدریس زنده رتبه های اول تا سوم جشنواره برگزار خواهد گردید.