نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

راهنمای سامانه جدید سوادآموزی

راهنمای سامانه جدید سوادآموزی


راهنمای سامانه جدید سوادآموزی

کاربران محترم سامانه سوادآموزی

سلام علیکم؛

با احترام به اطلاع می رساند فایل راهنمای نصب و کار با سامانه جدید سوادآموزی در ftp استان، پوشه samaneh4400 به تاریخ 94/02/30 قرار گرفت.