نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

دیدار معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان با مدیردانش آموزی استان یزد

دیدار معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان با مدیردانش آموزی استان یزد


دیدار معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان با مدیردانش آموزی استان یزد

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش ناحیه دو یزد، در این دیدار ضمن عرض تبریک به انتصاب جدید حسین ملانوری به مدیر سازمان دانش اموزی استان یزد درخصوص سوادآموزی ونحوه همکاری بین بخشی درزمینه باسوادی اولیاء نکاتی از سوی معاون سوادآموزی و مدیر دانش آموزی بیان گردید.                                  

                                  

                                  

                                  


***