نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار اعضاء گروه بهبود کیفیت سوادآموزی اشکذر با امام جمعه شهرستان

دیدار اعضاء گروه بهبود کیفیت سوادآموزی اشکذر با امام جمعه شهرستاندیدارگروه بهبودکیفیت سواد آموزی با امام جمعه اشکذر

درهفته سواد آموزی رئیس ودیگرعوامل سواد شهرستان به دیدارامام جمعه اشکذر رفتند
درگرامیداشت هفته سواد آموزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذردراین دیدارکه به مناسبت هفته سواد آموزی برگزار گردید؛ گروه بهبود کیفیت سواد آموزی و آموزش دهندگان ضمن دیدار با حجت الاسلام طالبیان امام جمعه اشکذر از سخنان ایشان بهره مند شدند.