نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره های توجیهی بررسی وروش تدریس کتب دوره ای مختلف سوادآموزی به صورت قطبی برگزار می گردد

دوره های توجیهی بررسی وروش تدریس کتب دوره ای مختلف سوادآموزی به صورت قطبی برگزار می گردد


معاون سوادآموزی استان یزد:

 مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان یزد ضمن اعلام این خبر گفت : با توجه به لزوم کیفیت بخشی به فعالیت های سوادآموزی در بخش جذب و آموزش و در راستای توانمند سازی آموزش دهندگان  و بررسی آخرین تغیرات کتب سوادآموزی این دوره ها به صورت قطبی به میزبانی شهرستان و مناطق برگزار می گردد. استفاده از مدرسان مجرب در جهت آموزش ، آموزش دهندگان موسسات و معلمان از اولویت های این معاونت می باشد . شایان ذکر است این دوره ها برای فرهنگیان همکار در امر آموزش سواد به صورت کد دار برگزار می گردد.