نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

در سال های اخیر با برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی و جشنواره های الگوهای برتر تدریس توانسته ایم در توانمند سازی آموزش دهندگان گام های بزرگی برداریم.

در سال های اخیر با برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی و جشنواره های الگوهای برتر تدریس توانسته ایم در توانمند سازی آموزش دهندگان گام های بزرگی برداریم.


معاون سوادآموزی استان:

دومین نشست گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان با حضور مدیر کل آموزش و پرورش ، معاون سوادآموزی و سایر اعضاء برگزار گردید.

مرآت امین الرعایا در این نشست با اشاره به اقدامات سوادآموزی استان در سه ماهه دوم سال 1398 گفت: در این سه ماهه مانند سال های قبل با برگزاری کارگاه هاو دوره های آموزشی  و جشنواره های الگوهای برتر تدریس توانسته ایم در توانمند سازی آموزش دهندگان گام های بزرگی برداریم. ایشان با اشاره به تبدیل وضعیت 95 نفر از آموزشیاران و آموزش دهندگان سال های 1379 تا پایان سال 1391 گفت: با پیگیری های مستمر جناب آقای مدیرکل توانستیم پرونده های آن ها را به تهران ارسال و تایید نهایی این افراد را ازبین 113 نفر اخذ نماییم و چون همیشه این باور را داشتیم که روزی این افراد جذب مدارس می شوند هرسال ساعت های زیادی کارگاه و دوره اموزشی با حضور مدرسین سوادآموزی و ابتدایی جهت این افراد برگزار می نمودیم و با خیالی آسوده می گوییم که بسیاری از این افراد توانایی بسیار زیادی در آموزش دارند.

معاون سوادآموزی استان با اشاره به نتایج ارزیابی از فعالیت های سوادآموزی شهرستان و مناطق گفت: این ارزیابی سالانه باعث شده است که هر ساله شاهد تحقق بیشتری از اهداف خود باشیم.

ایشان برگزاری اختتامیه  جشنواره الگوهای برتر تدریس  و برگزاری دوره مدرسان سوادآموزی شهرستان و مناطق به مدت پنج روز در مرکز استان، گرامی داشت 17 شهریور (هشتم سپتامبر) روز جهانی سوادآموزی و انعقاد تفاهم نامه مالی سال 1398 ، انعقاد تفاهم نامه با کمیساریای عالی پناهندگان را از دیگر اقدامات معاونت سواداموزی در سه ماهه دوم سال برشمرد.