نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

در این سال ها بیش از ۱۱هزار نفر بی سواد و کم سواد اتباع استان آموزش دیدند

در این سال ها بیش از ۱۱هزار نفر بی سواد و کم سواد اتباع استان آموزش دیدند


معاون سوادآموزی استان:

در پی اجرای سوادآموزی اتباع در استان در طی مراسمی با حضور آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه استان از آقای مهندس پرویزی مدیرکل امور اتباع خارجی استانداری تجلیل گردید.

دکترامین الرعایا در سخنانی به این مطلب اشاره داشتند که آموزش اتباع بیگانه از سال۱۳۹۳ آغاز شد و در این مسیر تاکنون بیش از ۱۱ هزار بی‌سواد و کم‌سواد اتباع استان آموزش دیده اند. و از آنجایی که این عزیزان اتباع در جوار خانه های ما در حال زندگی هستند و تاثیر زندگی آنان بر زندگی هموطنان و همشهریان بر کسی پوشیده نیست و ضرورت این امر را در آموزش و پرورش استان و سوادآموزی در سال ۹۳ در شورای پشتیبانی سواد مطرح و مصوب شد که عمل آموزش سوادآموزی اتباع را در استان داشته باشیم و پس از آن با توجه به اینکه استان به سازمان پیشنهاد کرد و این کار برای سال‌های بعد هم زمینه‌ای شد تا در استان های دیگر که اتباع دارند کار آموزش اتباع انجام گیرد.

 و خوشبختانه امروز شاهد موفقیت خوب ما در مسیر آموزش بیسوادان و کم سودان اتباع بوده و به  دلیل همکاری اداره کل اتباع استانداری یزد،  از آقای پرویزی مدیر کل امور اتباع استانداری با لوح تقدیر استاندار تشکر و قدردانی شد.

آقای پرویزی از همکاران سوادآموزی آموزش و پرورش به واسطه باسواد کردن تعداد۱۱هزار بی سواداتباع استان تشکر و قدر دانی کرد.