نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

دانلود جدول وضعیت فایل های نصبی در سامانه جامع سوادآموزی

دانلود جدول وضعیت فایل های نصبی در سامانه جامع سوادآموزی


دانلود جدول وضعیت فایل های نصبی در سامانه جامع سوادآموزی

همکاران محترم سوادآموزی

سلام علیکم؛

با احترام، جدول وضعیت برنامه های نصبی در سامانه جامع سوادآموزی را دانلود و پس از نصب هر برنامه در جدول مذکور یادداشت نمائید. بدین منظور که اگر مشکلی در سامانه به وجود آمد، استان نظارت دقیق بر برنامه های اجرا شده داشته باشد

          دانلود

  نام فایل : DLFE-15374

فرمت : zip

 حجم: kB 11.5