نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه هم اندیشی کارشناسان سوادآموزی شهرستان- مناطق

جلسه هم اندیشی کارشناسان سوادآموزی شهرستان- مناطق


جلسه هم اندیشی کارشناسان سوادآموزی شهرستان- مناطق

به گزارش معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، جلسه کارشناسان سوادآموزی شهرستان و مناطق 14 گانه استان یزد در محل خانه معلم برگزار شد.

در این جلسه که با هدف توجیه دستورالعمل ها و طرح های نهضت سوادآموزی و هم فکری درخصوص رسیدن به باسوادی کامل استان و بویژه اولیا مدارس تا پایان مهرماه 93 تشکیل شده بود، مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان ضمن قدردانی از تلاش کارشناسان در پالایش و ثبت 92 درصدی مدارک بی سوادی اولیا مدارس استان خواستار ثبت نام و آموزش اولیا تا پایان مهرماه 92 شدند.

" مرآت امین الرعایا " بر ارزیابی سه ماهه از فعالیت ها و عملکرد مناطق در پوشش حجم ابلاغی و درصد قبولی دوره های سوادآموزی در شهرستان و مناطق تأکید کرد و افزود عملکرد هر شهرستان و منطقه بر اساس پوشش حجم ابلاغی، کیفیت فعالیت های انجام شده  و تحقق اهداف هر دوره ارزش گذاری و مبنای تعیین رتبه شهرستان و مناطق قرارخواهد گرفت.

در ادامه حسن حاضری رییس اداره سنجش سوادآموزی استان مباحثی را به شرح ذیل بیان نمودند.

*شرح و تبیین برنامه ها و رویکردهای اداره سنجش و امتحانات سوادآموزی منجمله نحوه برگزاری امتحانات

*نقاط قوت و ضعف فعالیت‌های گذشته سوادآموزی بر اساس نتایج حاصله از فرم نظرسنجی

*تهیه و تدوین سوالات امتحانی پایانی دوره‌های مختلف

*سامانه سوادآموزی و لزوم درج صحیح اطلاعات به موقع، خالی از هرگونه اشتباه و نقص

*تقدیر و تشکر از شهرستان هایی که نسبت به ارسال برنامه امتحانات و تشکیل گروه بهبود کیفیت سوادآموزی و همچنین تشکیل جلسه توجیهی مدیران مدارس دارای اولیا بیسواد همت گماردند.

در ادامه مدعوین ضمن تشکر از تشکیل جلسه و بیان دیدگاه های خود خواستار جلسات هم اندیشی با موضوع مشخص براساس برنامه های اولویت بندی سوادآموزی شدند.

***