نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه مشترک معاون سوادآموزی با مدیر کل کتابخانه های عمومی استان یزد

جلسه مشترک معاون سوادآموزی با مدیر کل کتابخانه های عمومی استان یزد


جلسه مشترک معاون سوادآموزی با مدیر کل کتابخانه های عمومی استان یزد

در راستای تفاهم نامه کشوری همکاری آموزشی و فرهنگی دو دستگاه ، آقای مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان در دفتر کار مدیر کل کتابخانه های عمومی استان حضور یافت.

در این نشست که با موضوع ترویج فرهنگ سوادآموزی و ارتقاء سطح مطالعه نوسوادان جامعه برگزار شد.

معاون سوادآموزی استان با ارائه آمار بیسوادی در گروه سنی 49 10 ساله به راهکارهای اجرائی مشترک اشاره و یکی از مشکلات کنونی نهضت سوادآموزی را بازگشت نوسوادان به بی سوادی دانست .ایشان زمینه های همکاری کتابخانه های عمومی استان را در تحکیم سواد و تثبیت آموخته های پیشین و آموزش مسائل جدید به نوسوادان و همچنین توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان سوادآموزان دانست.

پارسائیان مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با استقبال از طرح های پیشنهادی در تفاهم نامه، آمادگی خود را جهت همکاری اعلام نمود. ایشان همچنین عضویت نوسوادان نهضت را در کتابخانه های استان رایگان اعلام و همچنین در ایجاد انگیزه برای نوسوادان عضویت خانواده های آنان را نیز رایگان اعلام کرد.

درضمن تشکیل کارگروه درخصوص احصاء موارد همکاری نهاد و نهضت را بصورت فصلی، زمینه تعامل بیشتر دو دستگاه دانست .

ایشان همچنین برگزاری مسابقات کتابخوانی ویژه کم سوادان و نوسوادان را مناسب و تأمین بخشی از هزینه جوایز برگزیدگان را پذیرفتند.
***