نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه مشترک سوادآموزی و سازمان بهزیستی

جلسه مشترک سوادآموزی و سازمان بهزیستی


جلسه مشترک سوادآموزی و سازمان بهزیستی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان یزد ، معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان از عملکرد بهزیستی در جهت باسواد کردن جامعه هدف و ارائه خدمات به مددجویان واجد شرایط ، تقدیر و تشکر کرد .

" امین الرعایا " با اشاره به چالش های موجود در راه باسوادی افراد تحت پوشش بهزیستی اظهار امیدواری کرد بخشی از این مشکلات از طریق تفاهم نامه مشترک مرتفع شود .

دکتر " عفتی "  مدیر کل بهزیستی استان نیز با اشاره به لزوم هماهنگی تمام دستگاه های دخیل در امر آموزش ، ویژگی های جامعه هدف و سلسله نیازهای آنان و مشکلات اجرائی را مهم ترین مانع ، جهت تحقق سوادآموزی دانست و اظهار امیدواری کرد تا در تفاهم نامه اخیر ، بتوان به حداکثر باسوادی در جامعه هدف دست یافت .

این جلسه با تصویب 5 مصوبه کاری پایان یافت .